Od stycznia 2016 r. fundacja DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM INICJATYW EUROPEJSKICH w partnerstwie z firmą Eurodoradztwo sp. z o.o. ogłasza nabór do projektu „Młodzi aktywni na dolnośląskim rynku pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt dotyczy aktywizacji społecznej i zawodowej 100 młodych osób z terenu Woj. Dolnośląskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Wsparcie w ramach projektu polega na przeprowadzeniu darmowego: doradztwa i pośrednictwa pracy, szkoleń aktywizacyjnych i interpersonalnych, szkoleń zawodowych zakończonych certyfikatem oraz staży zawodowych.

Aby wziąć udział w projekcie należy łącznie:

  • mieć od 18 do 24 lat,
  • być osobą bezrobotną, nie uczącą się w trybie stacjonarnym, nie szkolącą się (w ostatnich 4 tygodniach) i pozostającą bez pracy,
  • zamieszkiwać na terenie miasta Wrocławia lub powiatów: wrocławskiego, oławskiego, oleśnickiego i trzebnickiego,
  • posiadać wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne.

W razie zainteresowania udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się na e-mail: funddcie1@gmail.com

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem tel.: 606 903184