Od początku 2016 roku Fundacja jako partner rozpoczęła realizację nowego projektu, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Unii Europejskiej. Projekt polega na wsparciu 100 młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym z terenu m. Wrocławia oraz powiatów: wrocławskiego, oławskiego, oleśnickiego i trzebnickiego Dolnego Śląska. W ramach projektu przewiduje się bezpłatne wsparcie polegające na doradztwie zawodowym, pośrednictwie pracy, szkoleniach aktywizujących i interpersonalnych, szkoleniach zawodowych oraz stażach. Projekt będzie trwał do końca 2017 r. Więcej informacji: funddcie1@gmail.com