Informujemy, że fundacja Dolnośląskie Centrum Inicjatyw Europejskich zmieniła nazwę na: Fundacja Bezpieczna Przystań. Wszystkie pozostałe dane: teleadresowe, numery NIP, REGON, KRS, zapisy statutu oraz władze fundacji pozostały bez zmian.