Let’s connect through outdoor games! – to tytuł projektu zrealizowanego w ramach Programu Erasmus Plus w zeszłym roku na Ukrainie. Piszemy o nim teraz ponieważ właśnie otrzymaliśmy zdjęcie ze spływu pontonowego na rzece Dniestr, który był zorganizowany w ramach tego projektu, także dla osób niepełnosprawnych. Projekt był realizowany przez naszą Fundację w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Zielony Krzyż ze Lwowa.

Poprzez udział w aktywnościach grupowych oraz dyskusjach projekt umożliwił wzrost zrozumienia, świadomości i postaw empatycznych wśród pełnosprawnej młodzieży odnośnie sytuacji młodzieży z mniejszymi szansami. Udział w projekcie to była również okazja do wymiany dobrych praktyk oraz doświadczeń w zakresie włączania młodzieży niepełnosprawnej. Chcemy także, aby uczestniczące w projekcie osoby poprzez udział w nim poszerzyli wachlarz metod wykorzystywanych w kształceniu pozaformalnym, w pracy z młodzieżą z mniejszymi szansami.