Model aktywizacji Osób z Niepełnosprawnościami (OZN) będzie zawierał nowe formy i techniki aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami, które zostały wypracowane przez partnera w Portugalii. Model, który planujemy przetransferować od partnera będzie zawierał:

  • metody pracy z osobami z niepełnosprawnością w Portugalii, ukierunkowane na zindywidualizowany proces doradczy weryfikujących osobiste kompetencje w obszarze ginących zawodów, w obszarze kultury, turystyki, ekologii etc.;
  • sposób pracy i działania pracowników Fundacji w zakresie zapewnienia zindywidualizowanego podejścia do OZN;
  • techniki animacji, które sprawdzają się u Partnera.

Model aktywizacji w pdf