Fundacja Bezpieczna Przystań w okresie 1.06.2020-30.11.2021 realizowała projekt Od zależności do samodzielności – Polska-Portugalia” . Partnerem projektu była organizacja Neurolândia – Atividades Terapêuticas z Faro w Portugalii. Podsumowaniem całego przedsięwzięcia była  konferencja wdrożeniowa on-lie dla pracowników i współpracowników Fundacji, zaangażowanych na co dzień w pracę  z osobami z niepełnosprawnościami, która odbyła się w listopadzie br.

Tematem przewodnim spotkania było omówienie tematyki związanej z aktywizacją społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami. Przedstawiono nowe rozwiązania oraz metody pracy, które zawarte zostały w Modelu Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnościami opracowanym w ramach przedmiotowego projektu.

Pierwszego dnia wystąpiło pięciu prelegentów, którzy przedstawili prezentacje na temat:

– działalności Fundacji Bezpieczna Przystań

– Modelu Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnościami oraz założeń Projektu „Od zależności do samodzielności Polska- Portugalia”

– praktyk aktywizacji zawodowych osób z niepełnosprawnościami wdrażanych przez organizację Neurolândia – Atividades Terapêuticas

– praktyk pracy z dzieckiem niepełnosprawnych w Zespole Szkół Specjalnych  w Oławie

– możliwości wolontariatu w Fundacji Bezpieczna Przystań.

Drugi dzień konferencji miał charakter warsztatowy. Celem warsztatów było praktyczne wykorzystanie Modelu Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością i nauka korzystania z Indywidualnych Planów Działania oraz Testu Predyspozycji i Oczekiwań Zawodowych Pod Kątem Osobowościowym.

Transmisja z konferencji dostępna jest pod linkiem https://youtu.be/btcsAa1aXzA .