Miło nam poinformować, że dzięki środkom pozyskanym z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych możemy realizować nasz projekt w ramach konkursu Sięgamy po sukces!

Projekt zakłada realizację całorocznego cyklu wielopoziomowej rehabilitacji dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkujących województwo dolnośląskie. Każdy z 20 beneficjentów w wieku do 18 lat, którego niepełnosprawność wynika z chorób o m.in. podłożu neurologicznym czy onkologicznym, weźmie udział w rehabilitacji ruchowej, zajęciach logopedycznych, czy spotkaniach z psychologiem.

Ponadto, przez wolontariuszy zorganizowane zostaną zajęcia integracyjne w wymiarze 2 godzin tygodniowo dla grupy 20 osób, które będą miały na celu oderwanie się od trudów choroby. Przebywanie w grupie osób, w której znajdują się także osoby pełnosprawne, nie będące rodziną chorego dziecka, będzie także krokiem w kierunku samodzielności.

Zajęcia integracyjne opierać się będą o elementy integracji sensorycznej. Dodatkowo rodzice wraz z dziećmi będą mogli skorzystać z zajęć grupowych wprowadzających tematykę diety dzieci niepełnosprawnych oraz aspektów prawnych opieki nad niepełnosprawną osobą i możliwości pozyskania udogodnień i zwiększenia szans na dalszy rozwój dziecka i poprawę jego samodzielności.

Wszystkie zajęcia i spotkania będą odbywały się w Centrum Rehabilitacji w Zespole Szkół Specjalnych w Oławie.