Tytuł projektu: Akademia Malucha

Wnioskodawca projektu: Fundacja Bezpieczna Przystań

Nr projektu: RPDS.10.01.01-02-0026/19

Okres realizacji projektu: 01.06.2020 roku – 31.05.2021 roku.

Cel projektu: 

Celem projektu jest zwiększony dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dla 30 dzieci , w tym 2 z niepełnosprawnościami, z miasta Oława i gminy wiejskiej Oława. Bedzie ona oparta na utworzeniu i prowadzeniu szerokiej oferty edukacyjnej, prowadzącej do podniesienia kompetencji kluczowych, uniwersalnych i zwiększających szanse edukacyjne w ramach nowego przedszkola w Oławie oraz w wyniku nabycia kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi przez nauczycieli. 

W wyniku projektu powstanie nowa integracyjna placówka przedszkolna w Oławie z 30 miejscami wychowania przedszkolnego. W projekcie przewidziano zajęcia dodatkowe dla dzieci, w tym logopedia / logorytmika, gimnastyka korekcyjna z elementami integracji sensorycznej, zajęcia taneczno-ruchowe, język angielski, niemiecki, robotyka, przyroda, sensoplastyka oraz szkolenia kompetencyjne dla 4 nauczycieli w przedszkolu.

Grupa docelowa:

Projekt skierowano do 30. dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci z niepełnosprawnościami, które zamieszkują na obszarze województwa dolnośląskiego: miasto Oława lub gminę wiejską Oława oraz do 4 nauczycieli z wykształceniem wyższym pedagogicznym, w tym 2 pomocy nauczyciela, którzy uczą się / pracują lub zamieszkują w województwie dolnośląskim: w mieście Oława lub gminie wiejskiej Oława.

Uczestnicy Projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem obejmującym:

  1. Utworzenie nowej placówki przedszkolnej z 30 miejscami opieki, w tym 2 dla dzieci z niepełnosprawnościami, gdzie będą się znajdowały 2 pomieszczenia przeznaczone na sale zajęć oraz zabaw dla dzieci, łazienka przystosowana do korzystania przez dzieci oraz personel przedszkola, a także pomieszczenie przeznaczone na szatnię, biuro przedszkola oraz kuchnia, gdzie będą przyjmowane posiłki. Plac zabaw będzie znajdowała się przy wynajmowanym lokalu, który będzie w pełni ogrodzony.
  2. Dzieci będą podzielone na 2 grupy wiekowe:

– Grupa Maluchów (dzieci do 4 roku życia) – 15 dzieci;

– Grupa Starszaków (powyżej 4 roku życia) – 15 dzieci.

Przy dzieciach z niepełnosprawnościami wiek będzie określany nie pod względem metryki, ale pod względem rozwojowym. Przedszkole będzie czynne od poniedziałku do piątku 7.00-17.00. 

  1. Codziennie realizowane  zajęcia ogólnorozwojowe: gimnastyka, zajęcia korekcyjne, integracyjne, edukacyjne, plastyczne, manualne, konstrukcyjno-manipulacyjne, gry ruchowe, przebywanie na świeżym powietrzu, czytanie bajek, leżakowanie, zabawy indywidualne, koła zainteresowań (teatralne, kulinarne, programowanie), zajęcia terapeutyczne, zajęcia z oligofrenopedagogiem, elementy terapii SI, terapia ręki. Zajęcia dla dzieci z orzeczeniami realizowane zgodnie z Indywidualnym Programem Edukacyjno – Terapeutycznym danego dziecka, w tym m.in.: zajęcia rewalidacyjne, stymulujące rozwój psychoruchowy, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, usuwanie wad wymowy, usprawnianie i doskonalenie  technik przedszkolnych, terapia SI.
  2. W każdej grupie 1h w tygodniu nauczyciele poprowadzą „Trening umiejętności społecznej” – zajęcia podniosą poziom integracji z rówieśnikami, rozwiną umiejętności w zakresie komunikatywnym, rozpoznawanie emocji, pracy w grupie, zwiększą wiedzę na temat zachowań społecznych.
  3. Na podst. diagnozy opartej o nasze doświadczenie w pracy z dziećmi, w tym dziećmi z niepełnosprawnymi, oraz w wyniku konsultacji z rodzicami przewidzieliśmy dodatkowe zajęcia grupowe (logopedia / logorytmika, gimnastyka korekcyjna z elementami integracji sensorycznej, zajęcia taneczno-ruchowe), rozwijające kompetencje kluczowe/umiejętności uniwersalne (język angielski, język niemiecki, sensoplastyka, zajęcia z przyrody, zajęcia z robotyki)
  4. Doskonalenie kompetencji i umiejętności nauczycieli niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi – szkolenia dla 4 nauczycieli (w tym 2 pomoce nauczyciela) „Pedagogika Marii Montessori w wychowoniu przedszkolnym”, „Otwórz się na mnie – dziecko z zespołem Aspergera. Elementy integracji sensornej w pracy nauczyciela”, „Metoda ruchu rozwijającego”, „Pomysły terapeuty na terapię i usprawnienie zmysłów dziecka z wieloraką głęboką niepełnosprawnością”

Więcej informacji oraz zgłoszenia do projektu:

– telefonicznie pod numerem telefonu: 662 642 817

– osobiście pod adresem: Wrocław, ul. H.Kołłątaja 31A 

Dokumenty do pobrania:

Plakat

REGULAMIN PRZEDSZKOLE_10.1.1

karta_zapisu_do_projektu_10.1.1

deklaracja udziału w projekcie_10.1.1

Harmonogram form wsparcia 10.1.1_10.2021

Harmonogram form wsparcia 10.1.1_11.2021

Harmonogram form wsparcia_02.2022_10.1.1

Harmonogram form wsparcia 03.2022 10.1.1