Harmonogram Gr.1- Zad. 1 Identyfikacja potrzeb osób niepracujących