Harmonogramy Gr. 2 – Zad. 1 Identyfikacja potrzeb osób niepracujących