Harmonogramy Gr. 2 - Zad. 1 Identyfikacja potrzeb osób niepracujących