AKTYWNA INTEGRACJA SZANSĄ NA NOWY START – woj. lubuskie

Wnioskodawca projektu: Fundacja Bezpieczna Przystań

Partner projektu: Spółdzielnia socjalna “Nasze Zaodrze”

Nr projektu: RPLB.07.03.00-IZ.00-08-K02/18

Okres realizacji projektu: od 01.03.2019r. do: 31.08.2020r.

Cel projektu:

Celem projektu jest reintegracja społeczna i zawodowa 100 osób z podregionu zielonogórskiego za pomocą instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej.

Grupa docelowa

Projekt skierowano do 100 osób (36M, 64K), które:

– są w wieku 18-64 lat;
– zamieszkują na obszarach wiejskich zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego położonych na terenie województwa lubuskiego, jednego z powiatów: żagański, żarski, wschowski, nowosolski, zielonogórski, świebodziński, krośnieński;

– są zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym lub są osobami w ich otoczeniu;

– nie odbywają kary pozbawienia wolności;

– nie korzystały wcześniej ze wsparcia w ramach realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł Unii Europejskiej w ramach działań 7.1 oraz 7.2 w formach kontraktu socjalnego, programu integracji społecznej i zawodowej Osób Niepełnosprawnych;

– posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (17% Uczestników Projektu);

Uczestnicy Projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem obejmującym:

  1. Przygotowanie indywidualnych programów usamodzielnienia w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji.
  2. Warsztaty grupowe.
  3. Szkolenia i kursy zawodowe podnoszące umiejętności lub kwalifikacje (dla 50% Uczestników Projektu).
  4. Wsparcie w poszukiwaniu staży i pracy.
  5. Staże zawodowe (dla 50% Uczestników Projektu).
  6. Wsparcie trenera pracy w pomocy osobom z niepełnosprawnościami (17% Uczestników Projektu).

Więcej informacji oraz zgłoszenia do projektu:

– telefonicznie pod numerem telefonu 512 459 880,

– osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w dwóch lokalizacjach:

BENEFICJENT: w godzinach 7:00 do 15:00, adres: Fundacja Bezpieczna Przystań, ul. Borowska 174, 50-554 Wrocław.

PARTNER: w godzinach 9:00 do 15:00, adres: Spółdzielnia socjalna „Nasze Zaodrze”, Nietkowice 39, 66-100 Nietkowice.

UWAGA! W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA DO ODWOŁANIA ZAWIESZAMY OSOBISTY KONTAKT Z PERSONELEM PROJEKTOWYM. DLATEGO UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMEREM TELEFONU: 512 459 880 LUB MAILOWY: funddcie1@gmail.com

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

zał. 1 Formularz zgłoszeniowy

zał. 2 RODO

zał. 3 Oświadczenie uczestnika projektu – przekazanie danych po zak. udziału

zał. 4 Oświadczenie o uczestnictwie w projekcie

PLAKAT 7.3

gr 1 – zad. 1 PSYCHOLOG

gr 1 – zad. 1 DORADCA ZAWODOWY

gr 1 – zad. 1 SPECJALISTA

gr 1 – zad. 2 Warsztaty grupowe

gr 2 – zad. 1 PSYCHOLOG

gr 2 – zad. 1 DORADCA ZAWODOWY

gr 2 – zad. 1 SPECJALISTA

gr 2 – zad. 2 Warsztaty grupowe

gr 2 – zad. 3 Szkolenia

gr 3 – zad. 1 PSYCHOLOG

gr 3 – zad. 1 DORADCA ZAWODOWY

gr 3 – zad. 1 SPECJALISTA

gr 3 – zad. 2 Warsztaty grupowe

gr 4 – zad. 1 PSYCHOLOG

gr 4 – zad. 1 DORADCA ZAWODOWY

gr 4 – zad. 1 SPECJALISTA