Nowy projekt Fundacji!

„Program wsparcia pracujących rodziców w opiece nad najmłodszymi dziećmi” Wnioskodawca projektu: Fundacja Bezpieczna Przystań Nr projektu: RPDS.08.04.01-02-0023/19 Okres realizacji projektu: 01.11.2020 roku – 31.01.2022 roku. Cel projektu: Celem projektu jest przywrócenie na rynek pracy 20 osób, spośród 23 kobiety, 1 mężczyzna, opiekunów dzieci do lat 3, zamieszkałych na terenie powiatów strzelińskiego, oławskiego i wrocławskiego Województwa