“Czas na wsparcie”

Wnioskodawca projektu: Fundacja Bezpieczna Przystań

Nr projektu: RPWP.07.01.02-30-0004/18

Okres realizacji projektu: od 01.03.2019r. do: 30.04.2020r.

Cel projektu:

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 100 osób (60K/40M) z subregionów kaliskiego i leszczyńskiego woj. wielkopolskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 80 osób biernych zawodowo, 20 osób bezrobotnych, a wśród nich minimum 10 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności poprzez realizację kompleksowej ścieżki reintegracji, obejmującej formy wsparcia niezbędne do wyprowadzenia danej osób z ubóstwa lub wykluczenia społecznego.

Grupa docelowa

Projekt skierowano do 100 osób (60K/40M), które:

– są w wieku powyżej 18 lat,

– są bierne zawodowo (80% Uczestników Projektu) lub bezrobotne (20% Uczestników Projektu),
– są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem,

– posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (10% Uczestników Projektu);

– zamieszkują na obszarach subregionów kaliskiego i leszczyńskiego zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego położonych na terenie województwa wielkopolskiego, jednego z powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, kościańskiego, krotoszyńskiego, leszczyńskiego, międzychodzkiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego, rawickiego, wolsztyńskiego,

Uczestnicy Projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem obejmującym:

  1. Diagnoza potrzeb uczestników + trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 100 Uczestników Projektu.
  2. Kompleksowe usługi doradcze wspierające aktywizację społeczno-zawodową dla 100 Uczestników Projektu.
  3. Kursy i szkolenia zawodowe (dla 50% Uczestników Projektu).
  4. Staże zawodowe 3-miesięczne dla 50% Uczestników Projektu.

Więcej informacji oraz zgłoszenia do projektu:

UWAGA! W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONOWIRUSA DO ODWOŁANIA ZAWIESZAMY OSOBISTY KONTAKT Z PERSONELEM PROJEKTOWYM. DLATEGO UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMEREM TELEFONU: 512 459 880 LUB MAILOWY: funddcie1@gmail.com

Dokumenty do pobrania:

Regulamin_7.1.2_Wielkopolska

zał. 1 formularz zgłoszeniowy

zał. 2 – RODO

zał. 3 oświadczenie uczestnika projektu – przekazanie danych po zak. udziału

zał. 4 oświadczenie o uczestnictwie w projekcie

PLAKAT 7.1.2