Rehabilitacja Dziecięca

Dla najmłodszych pacjentów naszego Centrum przygotowaliśmy bogata ofertę zajęć i terapii:

FITS (Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz) i Wad Postawy – Metoda FITS powstała z myślą o terapii dzieci i młodzieży z wadami postawy, skoliozą oraz chorobą Scheuermanna. Twórcami metody są dr n.med Marianna Białek oraz mgr Andrzej M’hango. Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu, a także certyfikowanych metodach terapeutycznych stworzyli unikatową metodę pracy, która jako jedna z siedmiu na świecie otrzymała rekomendację międzynarodowego stowarzyszenia  SOSORT (Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment).

Rejestracja pod numerem telefonu:
+48 662 642 817
Adres Centrum Rehabilitacji:
ul. Borowskiej 174, 50-554 Wrocław
przy Parafii Św. Franciszka z Asyżu (w domu parafialnym na parterze)

Cele terapii  w zależności od kąta skrzywienia i stanu klinicznego pacjenta to m. in: zmniejszenie kąta skrzywienia, stabilizacja skoliozy, uelastycznienie skoliozy, poprawa funkcji oddechowej, zwiększenie ogólnej sprawności, korekcja wad stóp (stopa płasko-koślawa, końsko szpotawa), korekcja kolan, obręczy barkowej i miednicznej, poprawa stanu klinicznego.

Każdy pacjent dostaje również indywidualnie dobrany zestaw ćwiczeń, który w początkowym etapie wykonuje pod czujnym okiem terapeuty, a następnie samodzielnie w domu.

Metoda NDT Bobath jest powszechnie znaną i popularną koncepcją neurorozwojową stosowaną na całym świecie. Polecana jest szczególnie w terapii wcześniaków, niemowląt i małych dzieci, ponieważ w naturalny sposób może być włączona w ich fizjologiczny rytm dnia. Jej założeniem jest regulacja napięcia mięśniowego oraz ułatwienie prawidłowych wzorców ruchowych dziecka adekwatnych do wieku. Kluczową rolę w koncepcji NDT Bobath odgrywa ocena jakości ruchów dziecka. Terapeuta nie tylko obserwuje to, co robi dziecko, ale przede wszystkim, w jaki sposób to robi. Indywidualnie dobiera do dziecka rytm i tempo ćwiczeń oraz dostarcza mu prawidłowych wrażeń sensorycznych: ruchowych, czuciowych, wzrokowych i słuchowych. Wspomaganie i prowadzenie ruchu odbywa się głównie poprzez ręce terapeuty, ale pomocne są tu również takie sprzęty jak wałki, piłki i kliny.

Metoda NDT-Bobath  zapewnia poprawę stanu zdrowia u dzieci z następującymi schorzeniami:
wcześniaki, wzmożone napięcie mięśniowe,  obniżone napięcie mięśniowe,  asymetria ustawienia ciała, dziecko z ciąży ryzyka,  dziecko z grupy ryzyka okołoporodowego, kręcz szyi, mózgowe porażenie dziecięce, opóźnienie ruchowe, zespoły genetyczne (zespół Downa, Williamsa, inne), problemy u dzieci z jedzeniem, spaniem, wypróżnianiem się.

Integracja sensoryczna – to proces, w którym układ nerwowy odbiera i porządkuje wrażenia zmysłowe, aby umożliwić nam celowe działanie. Oznacza to, że nasze zmysły (dotyk, czucie głębokie, równowaga, wzrok, słuch, węch i smak,) odbierając bodźce z otoczenia reagują na nie i przekazują do mózgu określone komunikaty, które ten zamienia w konkretne reakcje. Procesy integracji sensorycznej zaczynają się już na etapie życia płodowego a następnie rozwijają się z największą intensywnością do początków okresu wczesnoszkolnego. Potem, już mniej intensywnie, przez dalszą część naszego życia. Jeśli na którymś etapie rozwoju przetwarzania sensorycznego pewne umiejętności nie zostaną rozwinięte, podstawa rozwoju następnych jest gorsza, co może skutkować zakłóceniami w uczeniu się, w zachowaniach i emocjach dziecka. Dobrze ukształtowana integracja sensoryczna stanowi fundament dla gotowości szkolnej dziecka, jest ważnym elementem prawidłowego rozwoju emocjonalnego i kompetencji społecznych.

Dla kogo jest ona najlepsza:
nadmierna lub zbyt mała wrażliwość na bodźce dotykowe, słuchowe, wzrokowe oraz ruch, zbyt niski lub zbyt wysoki poziom pobudzenia ruchowego, trudności z koncentracją, z nauką, słaba koordynacja ruchowa, trudności w czynnościach samoobsługowych i planowaniu ruchu, zakłócenia napięcia mięśniowego, trudności emocjonalne, opóźnienia rozwoju mowy, wycofanie  z relacji społecznych.

Metoda PNF – niezbędny element w pracy z pacjentami neurologicznymi i ortopedycznymi, czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu. Celem metody jest  przywrócenie w jak najszerszym zakresie utraconych funkcji. W czasie terapii fizjoterapeuta odtwarza prawidłowe wzorce ruchowe wykorzystując proprioperecepcję. To pacjent wyznacza cel, który jest dla niego priorytetem do osiągnięcia – może to być wyjście na spacer, podniesienia kubka z wodą lub umycie włosów. Terapia jest nastawiona na indywidualnie określony przez pacjenta cel. Techniki stosowane w tej metodzie są bezbolesne, a przy braku ruchu w zajętej części ciała możliwe jest wykorzystywanie części silnych i zdrowych tak, aby torować prawidłowy wzorzec ruchu w odcinku słabszym (iradiacja)
PNF proponuje ruchy naturalne, zbliżone do aktywności dnia codziennego, które są prowadzone trójpłaszczyznowo, wzdłuż diagonalnych (skośnych) osi ruchu i angażują wiele grup mięśniowych. Podczas terapii sumuje się wiele bodźców odbieranych przez pacjenta, co stanowi silną stymulację polisensoryczną. W ćwiczeniach aktywizowany jest wzrok, słuch, receptory dotyku, równowagi, czucia głębokiego i wiele innych. Podstawą, która daje możliwość aktywności na obwodzie (w kończynach) jest mocne stabilne centrum, czyli tułów, dlatego dużą wagę przywiązuje się do ćwiczeń stabilizujących mięśnie zwłaszcza dolnych części ciała.

Metoda PNF wykorzystywana jest w pediatrii, w przypadkach:

  • mózgowe porażenie dziecięce
  • zespoły genetyczne
  • przepuklina oponowo – rdzeniowa
  • rdzeniowy zanik mięśni i inne choroby nerwowo-mięśniowe
  • choroby demielinizacyjne układu nerwowego
  • wady postawy
  • skoliozy

Korzystając z naszych usług pomagasz!

Z każdej terapii prawie cała kwota zostanie przeznaczona na darmową rehabilitację dla podopiecznych Hospicjum dla Dzieci „Bezpieczna Przystań”!