Załącznik 4 oświadczenie o uczestnictwie w projekcie