AKTYWIZACJA ZAWODOWA DOLNOŚLĄSKICH ROMÓW

Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0031/16
Okres realizacji projektu: od 01.10.2016r. do 31.03.2019r.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia w grupie 50 os., będących w trudnej sytuacji na rynku pracy, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, należących do społeczności romskiej z gmin: Lubań (pow. lubański), Przemków (pow. polkowicki).

Grupa docelowa

Projekt skierowano do 50 os. (10K i 40M), które:
-nie pracują,
-są w wieku produkcyjnym, tj. 18-64 lata dla mężczyzn, 18-59 lat dla kobiet;
-są narodowości romskiej,
-zamieszkują teren gmin Lubań (pow. lubański), Przemków (pow. polkowicki).

Uczestnicy Projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem obejmującym:

1. Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy.
2. Warsztaty Umiejętności Interpersonalnych.
3. Warsztaty Aktywizacji Zawodowej.
4. Warsztaty z zakresu diagnozy predyspozycji zawodowych.
5. Staże zawodowe.

Więcej informacji oraz zgłoszenia do projektu pod numerem telefonu 662 642 817 oraz e-mailem: funddcie1@gmail.com

Regulamin:

skan-regulamin-POWER-2.7

Harmonogramy wsparcia udzielanego w ramach projektu:

Harmonogram-Grupa-1-Przemków-IPD-i-Doradztwo-1

Harmonogram-Grupa-2-Lubań-IPD-i-Doradztwo-1

Harmonogram-Grupa-3-Lubań-IPD-i-Doradztwo-1

harmonogram-staży-POWER-2.7-2017

harmonogram-warsztatów-I-grupa-POWER-2.7

Harmonogram-warsztatów-II-grupa-POWER-2.7

harmonogram-warsztatów-III-grupa-POWER-2.7

harmonogram-warsztatów-III-grupa-POWER-2.7-1