AKTYWNI I NOWOCZEŚNI DOLNOŚLĄSCY ROMOWIE

Beneficjent : Fundacja Bezpieczna Przystań

Tytuł projektu: “Aktywni i nowocześni dolnośląscy Romowie”

Nr projektu: POWR.02.07.00-00-0060/17

Okres realizacji projektu: od 01.03.2018r. do: 28.02.2020r.

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia w grupie 50 os. będących w trudnej sytuacji na rynku pracy, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, należących do społeczności romskiej z gmin: Lubań (pow. lubański), Przemków (pow. polkowicki) i miasta Wrocław.

Grupa docelowa

Projekt skierowano do 50 os. (30K i 20M), które:
-nie pracują,
-są w wieku produkcyjnym, tj. 18-64 lata dla mężczyzn, 18-59 lat dla kobiet;
-są narodowości romskiej,
-zamieszkują teren gmin Lubań (pow. lubański), Przemków (pow. polkowicki) bądź miasta Wrocław.

Uczestnicy Projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem obejmującym:

1. Doradztwo i poradnictwo zawodowe.
2. Warsztaty Umiejętności Interpersonalnych.
3. Warsztaty Aktywizacji Zawodowej.
4. Warsztaty z zakresu diagnozy predyspozycji zawodowych.
5. Staże zawodowe.
6. Szkolenia zawodowe (dla 15 Uczestników Projektu).

Więcej informacji oraz zgłoszenia do projektu pod numerem telefonu 662 642 817 oraz e-mailem: funddcie1@gmail.com

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Harmonogram form wsparcia – czerwiec 2018

Harmonogram form wsparcia – lipiec 2018

Harmonogram form wsparcia – sierpień 2018

Harmonogram form wsparcia – wrzesień 2018

Harmonogram form wsparcia – październik 2018

Harmonogram form wsparcia – listopad 2018

Harmonogram form wsparcia – grudzień 2018

Harmonogram form wsparcia – styczeń 2019

Harmonogram form wsparcia – luty 2019

Harmonogram form wsparcia – marzec 2019

Harmonogram form wsparcia – kwiecień 2019

Harmonogram form wsparcia – maj 2019

Harmonogram form wsparcia – czerwiec 2019

Harmonogram form wsparcia – lipiec 2019

Harmonogram-form-wsparcia-październik-2019 (1)

Harmonogram-wsparcia-wrzesień-grudzień