IMPULS DO SAMODZIELNOŚCI

Wnioskodawca projektu: Fundacja Bezpieczna Przystań

Nr projektu: POWR.01.03.01-00-0017/18

Okres realizacji projektu: od 01.07.2018r. do: 31.12.2020r.

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost zdolności do podjęcia zatrudnienia i zaktywizowania 120 osób młodych (66K, 54M).

Grupa docelowa

Projekt skierowano do 120 osób (66K,54M), które:

– są w wieku 15-29 lat,

– nie pracują,

– nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu,

– zamieszkują na obszarze woj. dolnośląskiego, opolskiego i lubuskiego.

Ponadto osoby te należą do jednej z grup:

– osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),

– osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),

– osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),

– osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (jw.),

– osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (jw.),

– osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

Projekt skierowany jest również do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Uczestnicy Projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem obejmującym:

1. Identyfikacja potrzeb, diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego oraz poradnictwo zawodowe.

2. Warsztaty grupowe.

3. Szkolenia zawodowe.

4. Pośrednictwo pracy.

5. Staże.

 Więcej informacji oraz zgłoszenia do projektu:

 telefonicznie pod numerem telefonu 512 459 880,

– osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w biurze projektu w godzinach 7:00-15:00, adres: Fundacja Bezpieczna Przystań, ul. Borowska 174, 50-554 Wrocław

UWAGA! W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA DO ODWOŁANIA ZAWIESZAMY KONTAKTY OSOBISTE Z PERSONELEM PROJEKTU. DLATEGO UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY: 512 459872 LUB MAILOWY: funddcie1@gmail.com

REGULAMIN-REKRUTACJI-I-UDZIAŁU-W-PROJEKCIE_1.3.1-Power

zał. 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – IMPULS DO SAMODZIELNOŚCI

zał. 2 oświadczenie uczestnika projektu (2)

zał. 3 oświadczenie uczestnika projektu – przekazanie danych po zak. udziału (3)

zał. 4 oświadczenie o uczestnictwie w projekcie (2)

1. Umowa uczestnictwa w projekcie (2) zał. 5 oświadczenie dotyczące kwalifikowalności udziału w projekcie

1. Umowa uczestnictwa w projekcie (2)

PLAKAT 1.3.1

Harmonogram 1 gr – zad. 1 doradztwo zawodowe

Harmonogram 1 gr – zad. 1 warsztaty grupowe

Harmonogram 1 gr – zad. 2 szkolenia zawodowe

Harmonogram 1 gr – zad. 3 pośrednictwo pracy

Harmonogram 2 gr – zad. 1 doradztwo zawodowe

Harmonogram 2 gr – zad. 1 warsztaty grupowe

Harmonogram 2 gr – zad. 2 szkolenia zawodowe

Harmonogram 2 gr – zad. 3  pośrednictwo pracy

Harmonogram 2 gr – zad. 4 staż

Harmonogram 3 gr – zad. 1 doradztwo zawodowe

Harmonogram 3 gr – zad. 1 warsztaty grupowe

Harmonogram 3 gr – zad. 2 szkolenia zawodowe

Harmonogram 3 gr – zad. 3 pośrednictwo pracy

Harmonogram 4 gr – zad. 1 doradztwo zawodowe

Harmonogram 4 gr – zad. 1 warsztaty grupowe

Harmonogram 4 gr – zad. 2 szkolenia zawodowe

Harmonogram 4 gr – zad. 3 pośrednictwo pracy

Harmonogram 4 gr – zad. 4 staż

Harmonogram 5 gr – zad. 1 doradztwo zawodowe

Harmonogram 5 gr – zad. 1 warsztaty grupowe

Harmonogram 5 gr – zad. 2 szkolenia zawodowe

Harmonogram 5 gr – zad. 3 pośrednictwo pracy

Harmonogram 5 gr – zad. 4 staż

korekta_Harmonogram-2-gr-zad.-4-staż

korekta_Harmonogram-4-gr-zad.-4-staż

korekta_Harmonogram-5-gr-zad.-4-staż