zał. 4 oświadczenie o uczestnictwie w projekcie (2)