MŁODZI AKTYWNI NA DOLNOŚLĄSKIM RYNKU PRACY

Aktualnie fundacja w partnerstwie ze spółką Eurodoradztwo z Poznania realizuje projekt pt. Młodzi aktywni na dolnośląskim rynku pracy współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt dotyczy aktywizacji społecznej i zawodowej 100 młodych osób z terenu województwa Dolnośląskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Polega on na przeprowadzeniu darmowych: szkoleń aktywizacyjnych i zawodowych dla młodzieży, doradztwie zawodowym, pośrednictwie pracy oraz płatnych stażach. Projekt będzie realizowany w latach 2016-2017 na terenie miasta Wrocławia oraz powiatów: wrocławskiego, oławskiego, oleśnickiego, trzebnickiego województwa Dolnośląskiego.