OD ZALEŻNOŚCI DO SAMODZIELNOŚCI

Wnioskodawca projektu: Fundacja Bezpieczna Przystań

Partner projektu: CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W KROŚNIE

Nr projektu: RPPK.08.01.00-18-038/18

Okres realizacji projektu: od 01.11.2018r. do: 31.09.2020r.

Cel projektu

Celem projektu jest zaktywizowanie społeczno- zawodowe 90 osób należących do grupy docelowej.

Grupa docelowa

Projekt skierowano do 90 os. (min.50K), które:
-są w wieku 18-64 lat;
-nie pracują- są osobami biernymi zawodowo bądź bezrobotnymi z III profilem pomocy;
-zamieszkują zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego województwo podkarpackie, podregion krośnieński, na terenie jednego z powiatów: leski, sanocki, Krosno, bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński;
-posiadają orzeczony znaczny, umiarkowany bądź lekki stopień niepełnosprawności i/lub spełniają co najmniej jedną z przesłanek otrzymania pomocy określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, albo korzystają ze świadczeń pomocy społecznej;
Ponadto spełniają minimum jeden z poniższych warunków:
-doświadczają wielokrotnego wykluczenia,
-są osobami z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
-są osobami z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz os. z zaburzeniami psychicznymi, w tym os. z niepełnosprawnością intelektualną i os. z całościowymi zaburz. rozwojowymi (w rozum.zg. z Międzyn. Klasyfik. Chorób i Probl. Zdrowotnych).

Uczestnicy Projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem obejmującym:

1. Utworzenie ścieżki reintegracji i Poradnictwo zawodowe.
2. Warsztaty umiejętności społecznych, wsparcie psychologiczne i prawne.
3. Szkolenia zawodowe.
4. Pośrednictwo pracy i staże zawodowe (staże odbędzie 45 Uczestników Projektu).

Więcej informacji oraz zgłoszenia do projektu:

-telefonicznie pod numerem telefonu 505 952 565,

-osobiście w CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W KROŚNIE, ul. J. Piłsudskiego 14, 38-400 Krosno, w dni robocze, w godzinach 8-16.

UWAGA! W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONOWIRUSA DO ODWOŁANIA ZAWIESZAMY KONTAKTY OSOBISTE Z PERSONELEM PROJEKTU. DLATEGO UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY: 505 952 565 LUB MAILOWY: funddcie1@gmail.com

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Formularz zgłoszeniowy