TWÓJ KROK W PRZYSZŁOŚĆ

Wnioskodawca projektu: CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W KROŚNIE

Partner projektu: Fundacja Bezpieczna Przystań

Nr projektu: WND-RPPK.07.01.00-18-0039/18

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018r. do 31.03.2020r.

Cel projektu

Celem projektu jest zdobycie zatrudnienia przez min. 54% ze 100 Uczestników Projektu.

Grupa docelowa

Projekt skierowano do 100os. (55K/45M), które:
-są osobami od 30 roku życia,
-są bezrobotne bądź bierne zawodowo,
-zamieszkują zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego województwo podkarpackie, podregion krośnieński, na terenie jednego z powiatów: leski, sanocki, Krosno, bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński;
-są rolnikami/członkami ich rodzin spełniającymi powyższe kryteria i prowadzą indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha, a także zamierzają odejść z rolnictwa,
Ponadto powyższe osoby muszą należeć do min. 1 z grup:
• osoba od 50 r.ż.,
• osoba długotrwale bezrobotna,
• kobieta,
• osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności,
• osoba o niskich kwalifikacjach.

Uczestnicy Projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem obejmującym:

1. Poradnictwo zawodowe.
2. Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy.
3. Pośrednictwo pracy przez cały okres projektu.
4. Szkolenia.
5. Staże zawodowe.

Więcej informacji oraz zgłoszenia do projektu:

-telefonicznie pod numerem telefonu 505 952 565,

-osobiście w CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W KROŚNIE, ul. J. Piłsudskiego 14, 38-400 Krosno, w dni robocze, w godzinach 8-16.

UWAGA! W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONOWIRUSA DO ODWOŁANIA ZAWIESZAMY OSOBISTY KONTAKT Z PERSONELEM PROJEKTOWYM. DLATEGO UCZESTNIKÓW PROJEKTU PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY POD NUMEREM TELEFONU: 505 952 565 LUB MAILOWY: funddcie1@gmail.com

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie

Formularz zgłoszeniowy