oświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z biznesplanem- DOTACJA- na koniec rozliczenia (1)