zal.nr_10_wzor_oswiadczenia_beneficjenta_pomocy_poreczyciela_weksla_in_blanco_bp-www