zal.nr_11_wzory_oswiadczen_zgody_malzonka_na_wniesienie_zabezpieczenia_zlozenia_poreczenia_-_bp-www