zal.nr_6a_formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis