Współrealizator: Fundacja Bezpieczna Przystań Plus

Tytuł i Nr projektu: Społeczne Konserwatorium Edukacji Ekologicznej (SKEE) w Chwałowicach

Okres realizacji projektu: od 01. 01.2011 do 30. 06.2012

Cel projektu: Celem ogólnym projektu jest rozpropagowanie możliwości wykorzystania energii odnawialnych ze szczególnym uwzględnieniem energii słoneczne na terenach wiejskich Dolnego Śląska przy kooperacji technologii i rozwiązań niemieckich

Grupa docelowa: W ramach niniejszego projektu powstanie Społeczne Konserwatorium Edukacji Ekologicznej w Chwałowicach, pełniące role ośrodka dydaktyczno-edukacyjnego, realizujące program edukacji ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem tematyki rodzajów i zastosowania energetyki odnawialnej. W celu świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych w ramach ośrodka powstanie system pokazowy, wyposażony w demonstracyjną infrastrukturę służącą produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz źródło niskoemisyjne. Projekt będzie skierowany do 130 przeszkolonych osób (w tym 10 edukatorów ośrodka), 30 uczestników wizyt studyjnych (15 z Polski – 10 edukatorów plus organizatorzy i 15 z Niemiec) oraz do wszystkich mieszkańców Województwa Dolnośląskiego

Przewidziane wsparcie: szkolenia dla odbiorców projektu – mieszkańców terenów wiejskich i wiejsko-miejskich województwa dolnośląskiego), rolników, członków i pracowników samorządów lokalnych zainteresowanych zastosowaniem w praktyce urządzeniami wykorzystującymi energię słoneczną. Dodatkowo powstanie Społeczne Konserwatorium Edukacji Ekologicznej w Chwałowicach.

Główne działania:

  • montaż instalacji pokazowych na terenie SKEE (opracowanie projektu, zakup urządzeń, montaż i instalacja)
  • trening dla trenerów – nauczycieli, pracowników instytucji związanych z edukacją, turystyką, ochroną przyrody oraz zarządzaniem zasobami środowiska przyrodniczego,
  • wizyta studyjna w Niemczech dla trenerów (tematyka całościowo obejmująca zagadnienia energetyki odnawialnej nie tylko ogniwa fotowoltaiczne, także w różnych ośrodkach w Niemczech nie tylko w Giessen)
  • powstanie programu szkoleniowego dla grup odbiorców projektowych,
  • opracowanie materiałów szkoleniowych dla ww. grup (także nt. oszczędzania energii)
  • powstanie strony internetowej projektu.