Kochani,

miło nam poinformować, że nasza Fundacja otrzymała wsparcie finansowe w ramach projektu  PROO-5 2022. Dzięki przekazanym środkom uda się zakupić najpotrzebniejsze lekarstwa, opatrunki, podkłady higieniczne oraz środki do dezynfekcji niezbędne dla naszych podopiecznych oraz nieuleczalnie chorych dzieci z terenu Ukrainy. Po przyjeździe na nasze terytorium będą one potrzebowały natychmiastowej profesjonalnej opieki medycznej. Wszyscy nasi lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci i wolontariusze zgodzili się bezpłatnie zająć się dziećmi niezwłocznie po ich przyjeździe do Polski. Niestety nie dysponujemy jako Fundacja wystarczającą ilością leków oraz artykułów higieny osobistej, Dlatego dla właściwej i skutecznej kontynuacji pracy naszej organizacji w postaci pomocy przy prowadzeniu Hospicjum Bezpieczna Przystań konieczny jest zakup leków oraz artykułów higienicznych.

Wszystkie te środki są niezbędne naszemu personelowi w codziennej pracy z dziećmi z Ukrainy i ich rodzicom/opiekunom oraz naszym wolontariuszom.