Rehabilitacja Dorosłych

W naszym Centrum wszystkie dostępne zajęcia prowadzone są w sposób indywidualny.
Oferujemy zajęcia:
Kinezyterapii –  Ćwiczenia bierne, czynno-bierne, wspomagane, pionizacja, ćwiczenia różne (czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne), ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, nauka czynności lokomocyjnych, mobilizacje i manipulacje, wyciągi, ćwiczenia ogólnousprawniające i inne.
Fizykoterapii – ultradźwięki miejscowe , Sollux (naświetlanie miejscowe), laseroterapia punktowa, impulsowe pole magnetyczne.

Rejestracja pod numerem telefonu:
+48 662 642 817
Adres Centrum Rehabilitacji:
ul. Borowskiej 174, 50-554 Wrocław
przy Parafii Św. Franciszka z Asyżu (w domu parafialnym na parterze)

Metoda PNF – niezbędny element w pracy z pacjentami neurologicznymi i ortopedycznymi, czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu. Celem metody jest  przywrócenie w jak najszerszym zakresie utraconych funkcji. W czasie terapii fizjoterapeuta odtwarza prawidłowe wzorce ruchowe wykorzystując proprioperecepcję. To pacjent wyznacza cel, który jest dla niego priorytetem do osiągnięcia – może to być wyjście na spacer, podniesienia kubka z wodą lub umycie włosów. Terapia jest nastawiona na indywidualnie określony przez pacjenta cel. Techniki stosowane w tej metodzie są bezbolesne, a przy braku ruchu w zajętej części ciała możliwe jest wykorzystywanie części silnych i zdrowych tak, aby torować prawidłowy wzorzec ruchu w odcinku słabszym (iradiacja).PNF proponuje ruchy naturalne, zbliżone do aktywności dnia codziennego, które są prowadzone trójpłaszczyznowo, wzdłuż diagonalnych (skośnych) osi ruchu i angażują wiele grup mięśniowych. Podczas terapii sumuje się wiele bodźców odbieranych przez pacjenta, co stanowi silną stymulację polisensoryczną. W ćwiczeniach aktywizowany jest wzrok, słuch, receptory dotyku, równowagi, czucia głębokiego i wiele innych. Podstawą, która daje możliwość aktywności na obwodzie (w kończynach) jest mocne stabilne centrum, czyli tułów, dlatego dużą wagę przywiązuje się do ćwiczeń stabilizujących mięśnie zwłaszcza dolnych części ciała.

W jakich schorzeniach wykorzystuje się terapię PNF?

ortopedia: stany po złamaniach, zwichnięciach, skręceniach, po wszczepieniu endoprotez biodra, kolana, barku, po artroskopii, usunięciu łąkotek, rekonstrukcjach więzadeł, kontuzjach sportowych, zerwaniu ścięgien, amputacjach

neurologia: udary mózgu, urazy mózgowo-czaszkowe, urazy rdzenia kręgowego, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, ataksja rdzeniowo-móżdżkowa, choroby móżdżku, polineuropatie, dystrofie mięśniowe, choroba Parkinsona, zaburzenia po zabiegach neurochirurgicznych, zaburzenia funkcji wegetatywnych (oddychanie, połykanie, neuralgie nerwu trójdzielnego i twarzowego).