zał. 3 Oświadczenie uczestnika projektu – przekazanie danych po zak. udziału