zał. 3 oświadczenie uczestnika projektu – przekazanie danych po zak. udziału