Rozpoczął się kolejny projekt Fundacji, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt pt. Aktywizacja zawodowa dolnośląskich Romów realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.7 Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób w szczególnym stopniu zagrożonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Projekt polega na aktywizacji zawodowej i społecznej 50 dolnośląskich Romów zagrożonych wykluczeniem poprzez darmowe doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy, szkolenia oraz staże. Projekt potrwa do 31 marca 2018 r. W załączeniu Regulamin uczestnictwa w projekcie.

Więcej informacji oraz zgłoszenia do projektu pod numerem telefonu 606 903184 oraz e-mailem: funddcie1@gmail.com